Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

Onze visie

BBA levert operationele diensten voor het beheer van bos, natuur en landschap. Het beleid van BBA is gericht op het minimaliseren van de effecten op het milieu door haar activiteiten en door activiteiten onder leiding van BBA. Daarnaast stellen wij ons ten doel innoverend en ontwikkelend bezig te zijn in en buiten het vakgebied. BBA werkt zoveel mogelijk met gecertificeerde processen om een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, advisering en productrealisatie mogelijk te maken. Niets menselijks is ons vreemd, maar wij zullen ons steeds maximaal inspannen om uw vertrouwen waard te zijn.

Laatste nieuws

Cursussen 2019

U kunt zich opgeven voor onze praktische cursussen. »

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)