Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

BBA-Bomenfonds

2018 is het 25-jarig jubileumjaar van Borgman Beheer Advies.

Om ons jubileum kracht bij te zetten hebben we het BBA-bomenfonds in het leven geroepen.
Wij hebben alvast 25 bomen in het fonds gestopt en enkele, erg aardige en gulle, opdrachtgevers hebben een duit in het zakje gedaan.
Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk!

Wij hopen dat u mee wilt doen!
De eerste boom, een winterlinde, is in oktober geplant bij één van onze opdrachtgevers.
In de komende tijd zullen de andere bomen geplant worden.
Mocht u interesse hebben om ook bomen in het fonds te stoppen, dan vragen we u om ons een mail te sturen of te bellen.


Op de foto's ziet u het BBA-team vlak voor het planten van de boom en de daadwerkelijke planting.
Het team van links naar rechts:
Jeroen Oorschot, Liedeke Reitsma, Annemieke Visser-Winterink, Paul Kah, Maurits de Groot, stagiaire Jelmer de Jong, Nico Spliethof, Margriet Schram, David Borgman en George Borgman.

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)