Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

Hout- en biomassaketens

Borgman Beheer Advies heeft zich gespecialiseerd in het opzetten van hout- en biomassaketens. Met onze kennis en kunde verzorgen we advies voor de gehele keten. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een houtketenplannen voor een terreinbeherende organisaties, welke nu eigen hout benutten voor hun gebouwen en in hun terreinen. Maar ook het realiseren van een (lokale) biomassaketen zoals in de regio Salland. Daar hebben we Coƶperatie Biomassalland mede opgericht en worden lokale houtsnippers benut voor hernieuwbare warmte en andere toepassingen. Van beheer- en oogstplanning, oogsttechnieken, realisatie van een korte omloopbos, tot uitvoering en eindgebruik, wij zorgen ervoor dat u uw hout en houtige biomassa optimaal weet te benutten. Meer weten? Neem contact met ons op.

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)