Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

Flora & Fauna

Bij de uitvoering van werkzaamheden in bos, natuur en landschap dient u zorgvuldig om te gaan met aanwezige flora- en faunawaarden conform de flora- en faunawet (natuurwet). Voor tal van zaken is het nodig om voor aanvang te verkennen of er (beschermde) flora en fauna aanwezig is en zo ja op welke wijze deze ontzien dient te worden. BBA verzorgd in dit kader al jaren flora- en faunachecks in het kader van de gedragscodes bos en natuurbeheer, flora en fauna Quickscans en uitgebreidere ecologische inventarisaties. Zorgvuldig doch praktisch en kosten efficiƫnt is daarbij ons uitgangspunt. Dient u de flora- en fauna in uw werkgebied te inventariseren? Neem contact met ons op.

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)