Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

De BBA-professionals

BBA  bestaat uit een zeer deskundig team!

Ons team is uitgebreid met twee nieuwe deskundigen. Wij geven graag adviezen op het gebied van bosbeheer, natuurbeheer en landschapsbeheer en ook in natuurontwikkeling, landschapsontwikkeling, burgerparticipatie, communicatie, biomassaonderzoek en lokale biomassalogistiek.

U kunt bij ons terecht voor cursussen op uw eigen locatie of elders.

Op deze foto ziet u van links naar rechts:

Margriet, Nico, David, Maurits, George, Annemieke, Paul en Jeroen.

Liedeke was deze keer niet aanwezig tijdens de fotosessie.
Wij stellen ons graag aan u voor:


David Borgman
David (WUR) heeft de dagelijkse leiding bij BBA. Daarnaast is hij gespecialiseerd in hout- en biomassaketens, boomveiligheid, houtoogst, businesscases en bedrijfsvoering.
U kunt contact opnemen met David via mail: david@borgmanbeheer.nl of telefoonnummer: 0317769045.
Bekijk mijn LinkedIn pagina!


George Borgman
George Borgman (Larenstein) is gespecialiseerd in Urban Forestry, blessen en houtmeten, bosbeheer in de meest brede zin van het woord, projectbegeleiding en communicatie.
U kunt George bereiken via mail: george@borgmanbeheer.nl of telefoonnummer: 0317769045.
Bekijk mijn LinkedIn pagina!


Margriet Schram
Margriet Schram kunt u bellen of mailen over communicatiezaken, boekhouding, administratie en cursussen.
U kunt Margriet bereiken via mail: margriet@borgmanbeheer.nl of telefoonnummer: 0317769045.
Bekijk mijn LinkedIn pagina!


Liedeke Reitsma
Liedeke Reitsma (Larenstein) is gespecialiseerd in GIS toepassingen, ArcGIS online en de Collector App, kaartmateriaal t.b.v. bos- en natuurontwikkeling, Flora&Fauna inventarisaties en rapportages.
U kunt Liedeke bereiken via mail: liedeke@borgmanbeheer.nl of telefoonnummer: 0317769045.


Paul Kah
Paul (Larenstein) is gespecialiseerd in blessen en houtmeten, beheer- en werkplannen, oogstplanning, boomveiligheid, houtoogstlogistiek en Flora&Fauna inventarisaties en rapportages.
U kunt Paul bereiken via mail: paul@borgmanbeheer.nl of telefoonnummer: 0317769045.
Bekijk mijn LinkedIn pagina!


Annemieke Visser-Winterink
Annemieke (WUR) is gespecialiseerd in bosecologie, bosbeheer, hout- en biomassaketens, inventarisaties en beheerplanning.
U kunt Annemieke bereiken via mail: annemieke@borgmanbeheer.nl of telefoonnummer: 0317769045.
Bekijk mijn LinkedIn pagina!


Nico Spliethof
Nico (Larenstein) is gespecialiseerd in GIS toepassingen, ArcGISonline, Remote Sensing, laser scanning, blessen, houtmeten en inventarisaties.
U kunt Nico bereiken via mail: nico@borgmanbeheer.nl of telefoonnummer: 0317769045.
Bekijk mijn LinkedIn pagina!


Jeroen Oorschot
Jeroen( Larenstein en Freiburg) is gespecialieerd in bosbeheer, advies aan overheden, terreinbeherende organisaties en particulieren, blessen en houtmeten, lokale biomassaketens en meer.
U kunt Jeroen bereiken via mail: jeroen@borgmanbeheer.nl en telefoonnummer: 0317769045.
Bekijk mijn LinkedIn pagina!


Maurits de Groot
Maurits (Larenstein) is een veelzijdig adviseur met een focus op bleswerk, boomveiligheid, bosinventarisatie, beheerplanning en klimaatslim bosbeheer.
U kunt Maurits bereiken via mail: maurits@borgmanbeheer.nl en telefoonnummer: 0317769045.
Bekijk mijn LinkedIn pagina!

Laatste nieuws

Cursussen 2019

U kunt zich opgeven voor onze praktische cursussen. »

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)