Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

Diensten

Borgman Beheer Advies kan voor u meerdere diensten verrichten in het kader van bleswerk. Onderstaand vindt u een overzicht van alle gerelateerde werkzaamheden van BBA.

Klik hier voor de andere diensten die Borgman Beheer u kan bieden.

Dunnings- en werkplannen

Op basis van inventarisaties en overleg wordt een operationeel advies opgesteld. Afhankelijk van de omstandigheden vormen de planning van de dunningscyclus, de uitvoering van het bleswerk en de vellingswerkzaamheden belangrijke onderdelen van het plan.

Afhankelijk van de grootte van het gebied en de intensiteit van de werkzaamheden en het gebruik door derden behoort advies op gebied van communicatie tot de mogelijkheden.

Borgman Beheer Advies heeft een ruime ervaring op het gebied van communicatie rondom boswerkzaamheden

Begeleiding bij de uitvoering

BBA levert de expertise voor het begeleiden van werkzaamheden in de uitvoering van bos-, natuur-, landschap-, en grootgroenbeheer. Het begeleiden van projecten tot het begeleiden van individuele medewerkers op specifieke taakgebieden in het beheer is één van onze speerpunten. Ook helpen wij bij de doorvoering van zorgsystemen voor arbo-, milieu- en kwaliteitszaken. Wij zijn uw partner voor de begeleiding bij de invoering van kwaliteits- en veiligheidssystemen.

De werkzaamheden verlopen goed en volgens plan. Er kan gedurende het proces van uitvoering sturend opgetreden worden zodat de uit te voeren werkzaamheden vloeiend verlopen.

Begeleiding en training van personeel

BBA helpt u bij het verzorgen van instructies aan leidinggevenden en uitvoerenden in het beheer.

Houtmeten op stam

In overleg kunnen de nodige meetgegevens worden aangeleverd. Naast houtmeetgegevens worden een aantal extra gegevens genoteerd op gebied van flora en fauna. De uitbesteding van het houtmeten kan kostenbesparend werken en onafhankelijke metingen versterken uw houtverkoop. De gegevens zijn accuraat, omdat deze met behulp van moderne elektrische apparatuur worden verkregen. Houtmeten van liggend hout behoort ook tot de mogelijkheden.

Opstandinventarisatie

Naast het verstrekken van houtmeetgegevens kunnen opstandsgewijze of gebiedsgerichte inventarisaties uitgevoerd worden.

Laatste nieuws

Cursussen 2019

U kunt zich opgeven voor onze praktische cursussen. »

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)