Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

Korte omloopbos

De vraag naar houtige biomassa is de afgelopen jaren sterk gestegen. Of het nu voor de opwekking van warmte is of voor andere hoogwaardige toepassingen, biomassa zal een belangrijke markt vormen in de komende jaren. In dit kader heeft BBA ervaring met de realisatie van het zogenaamde Korte Omloopbos. Dit is een bos met snelgroeiende houtsoorten zoals wilgen en populier dat cyclisch wordt geoogst met als primaire doel de productie van houtsnippers. Het biedt een oplossing voor de inrichting van bijvoorbeeld braakliggende terreinen, waterrententiegebieden, bermbeplanting en nog veel meer. De houtsnippers die vrijkomen kunnen vervolgens lokaal benut worden voor bijvoorbeeld warmteopwekking t.b.v. woningen, een zwembad, kantoren en agrarische bestemmingen. Van planvorming tot aanplant, beheer en oogst, BBA heeft de expertise en ervaring in huis om uw korte omloopbos te realiseren.

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)