Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

Biomassapotentieel

Regelmatig hebben beheerders de vraag hoeveel (houtige) biomassa hun gebied duurzaam kan voortbrengen. Hetzij voor de eigen warmtevoorziening van gebouwen of voor het leveren van biomassa in een groter samenwerkingsverband. BBA heeft hiervoor een biomassapotentieelmodel ontwikkeld welke antwoord kan geven op deze vraag. Gekoppeld aan uw beheerdoelen, logistieke (on)mogelijkheden en terreinomstandigheden kunnen we een gedegen raming maken van het potentieel uit een bepaald gebied. Op basis van deze informatie kunt u de juiste beslissing nemen wat betreft de hoeveelheid biomassa die u op een duurzame wijze kunt voortbrengen.

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)