Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

GIS & Remote Sensing

Borgman Beheer Advies heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij het inrichten en toepassen van ArcGIS Online in het bos, natuur en landschap. Gecombineerd met de Collector App beschikken we over een krachtige tool om gegevens in het veld snel op te nemen en te delen. Wilt u dit ook toepassen in uw organisatie? Samen met ESRI kunnen we dit voor u inrichten en de benodigde instructie geven hoe hier in de praktijk mee te werken.

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)