Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

Houtoogstbegeleiding

Een verantwoorde houtoogst vraagt om een professionele begeleiding. Wij verzorgen al jaren op tal van plaatsen de houtoogstbegeleiding van bles tot houtafvoer. Onze kennis van het houtoogstproces en praktische begeleiding van de exploitatie stelt u instaat om op een zorgvuldige wijze het gewenste resultaat in uw bos te bereiken. Maak gebruik van onze expertise.

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)