Toegewijd partner voor bos, natuur en landschapsbeheer

Beheer- en werkplannen

BORGMAN BEHEER ADVIES onderscheidt zich door haar operationele aanpak van de beheeropdrachten. Onze beheer- en werkplannen sluiten direct aan bij de beheerpraktijk. U kunt hierdoor snel aan de slag. De werkinstructies kunnen direct worden toegepast in het veld.

De 'hoe voeren we het uit'-vraag wordt in goed overleg en op praktische wijze met de opdrachtgever ingevuld. Resultaatgericht, heldere communicatie en plannen op maat zijn de drie speerpunten bij de inzet van BORGMAN BEHEER ADVIES.

Energiebos Energiebos.nl
Biomassalland Biomassalland.nl
AVIH/BEON

BBA lid van AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) en BEON (Bio-energie Cluster Oost-Nederland)